Om MIG

Jag som jobbar här heter Helene Berg och är jurist.

Jag tog min examen vid Lunds univeristet 1997 och har därefter arbetat som biträdande jurist vid en byrå i Göteborg, gjort min tingsmeritering vid Sundsvalls tingsrätt samt arbetat på Migrationsverket. Jag driver sedan 2014 min egen firma med säte i Örgryte i Göteborg.

Jag arbetar mycket mot kvinnojourer och frivilligorganisationer i Västra Götaland och Halland, men även mot församlingar och andra aktörer. 

I mitt arbete är det viktigt att bygga upp ett starkt förtroende mellan klienten och mig som ombud. Att känna förtroende för sitt ombud är avgörande för att ett ärende ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Man ska som klient känna sig trygg med såväl kontakten, ekonomin som ärendet i sig. 

Det är mitt arbete att se till att du får den bästa möjliga hjälpen!

 

 

 

Kontakt

Juristfirman Helene Berg Danska vägen 72
416 59 GÖTEBORG
070 64 77 136 maria.helene.berg@tele2.se